Weksle praktyka | Rodzaje pożyczek

 

SPOSÓB 1

Pierwszy sposób pożyczania pieniędzy jest szeroko znany. Zasady postępowania reguluje Kodeks Cywilny. Od 1 stycznia 2007 r. została usunięta ulga w zakresie pożyczek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przelewanie gotówki między firmami, bez podania tytułu, będzie traktowane jak pożyczka. Strony UMOWY pożyczki są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-1 i do uiszczenia podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% kwoty pożyczanej. Jeśli strony chcą, mogą dodatkowo zabezpieczyć umowę wekslem. Wychodzi drogo i o wszystkim trzeba informować Urząd Skarbowy. Wyjątek stanowi przypadek, w którym stronami umowy pożyczki są osoby spokrewnione, zaliczone do l grupy podatkowej, do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn. 

SPOSÓB 2

Drugi sposób umożliwiający pozyskiwanie środków pieniężnych lub udostępniania innym swoich wolnych środków jest bardzo mało znany i dlatego budzi wątpliwości. Jest prosty, tani, o wiele bezpieczniejszy i nie nakłada obowiązków składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Oparty jest na Prawie wekslowym. Transakcja polega na wystawieniu weksli przez osobę potrzebującą środków pieniężnych ("pozyskujący gotówkę") i sprzedaży ich za gotówkę osobie kupującej weksle, udostępniającej swoje wolne środki pieniężne ("udostępniający gotówkę"). Według prawa nie jest to pożyczka, tylko sprzedaż papierów wartościowych. Sprzedaż za gotówkę własnego zobowiązania, jakim jest weksel. UMOWĄ jest sam weksel wystawiony zgodnie z wymogami prawa wekslowego. Od 1 stycznia 2007 r. nie ma opłaty za wystawianie weksli. Jeśli weksel został kupiony za cenę równą nominałowi, a następnie odsprzedany lub wykupiony przez wystawcę za taką samą kwotę, to nie wystąpi wówczas dochód (dyskont), a co za tym idzie, nie wystąpi podatek dochodowy od takiej transakcji. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy chcemy zarobić na kupnie i sprzedaży weksli. Gdy kupujemy weksel za cenę niższą od nominału (z dyskontem), a następnie dokonamy sprzedaży, lub wykupu przez wystawcę za kwotę równą nominałowi, to różnica ta stanowi dochód dla kupującego. Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego następuje z chwilą wykupienia weksla przez wystawcę. Sposób rozliczenia podatku (wielkość, terminy, rodzaj PIT-u) zależy od tego, kim są strony transakcji.

Jeśli obracacie wekslami sporadycznie nie musicie rejestrować działalności gospodarczej. Jeśli chcecie to robić częściej, trzeba dokonać takiej rejestracji, chyba że już prowadzicie jakąś firmę, wtedy możecie kupować i sprzedawać weksle w ramach jej działalności.

W sposobie drugim nie ma żadnych limitów, można obracać dowolnymi kwotami bez obawy o kłopoty. Jeśli macie udokumentowane (pokrycie) wolne środki pieniężne (gotówka), możecie jedno i drugie przenieść na dowolną osobę, nieważne czy spokrewnioną czy nie, bez ograniczeń, z zarobkiem lub bez, ale najważniejsze - wszystko zgodne z obowiązującym prawem. Możecie dzieciom przekazywać firmy, dawać pieniądze na mieszkania czy samochody, i nie tylko dzieciom. W zamian zamiast wdzięczności, tak na wszelki wypadek gdyby obdarowanemu "odbiło", macie papiery wartościowe. Zawsze możecie przywołać ich do porządku. Możecie obracać gotówką między firmami, osobami fizycznymi, jak Wam się podoba.

KILKA PRAKTYCZNYCH UWAG:

Weksel może wystawić każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych (mogąca pozywać i być pozywana przed Sąd). Do wystawienia weksla nie potrzeba niczyjej zgody ani nie trzeba tego nigdzie rejestrować.

Weksel może być napisany na dowolnym blankiecie lub kartce papieru, byle był wystawiony zgodnie z wymogami Prawa Wekslowego.Blankiety możecie wydrukować sami lub kupić (patrz BLANKIETY).

Weksel jest papierem wartościowym, nie posiada wartości sam w sobie jak gotówka. Wart jest tyle, ile kupujący chce za niego zapłacić. Nominał weksla jest zobowiązaniem osób na nim własnoręcznie podpisanych. Z zobowiązań tych mogą się zwolnić jedynie przez wykup weksla. Dochodzenie roszczeń z weksla jest proste, szybkie i tanie. Przy wekslach zupełnych, najczęściej stosowanych w sposobie drugim, dłużnik praktycznie nie może stawiać zarzutów do odmowy zapłaty. Weksle mogą być wystawiane na dowolną ilość lat i podlegają spadkobraniu. Po Waszej śmierci dziedziczą je Wasze dzieci.

Do warunków na jakich chcecie udostępniać wolne środki pieniężne musicie dobrać odpowiedni rodzaj weksla. Istnieje kilka możliwości, w zależności od podstawowych warunków umowy, mogą wystąpić takie kombinacje:

Znana jest data zwrotu udostępnionych środków pieniężnych

  • znana jest wielkość odsetek od pożyczki (zero lub więcej)
  • nie znana jest wielkość odsetek od pożyczki

Nieznana jest data zwrotu udostępnionych środków pieniężnych

  • znana jest wielkość odsetek (zero lub więcej)
  • znana jest wielkość odsetek w %
  • nie znana jest wielkość odsetek

Szczegóły z przykładami weksli znajdziecie w mojej książce (patrz KSIĄŻKA).

Jeśli chcecie zarabiać na udostępnianiu swoich wolnych środków pieniężnych w ramach działalności gospodarczej, musicie orientować się w kwestiach podatkowych. A przynajmniej znać odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy obrót wekslowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  • Jak opodatkowane są przychody z dyskonta weksli i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
  • Jak ewidencjonować obrót wekslowy w przypadku zakupu i sprzedaży weksli prowadząc podatkową księgę przychodu i rozchodu lub księgi rachunkowe?
  • Czy zakup weksla z dyskontem lub jego indosowanie, przez osobę fizyczną, jest działalnością gospodarczą czy nie?
  • Jak, kiedy i w jakiej formie rozliczyć ma osoba, nie prowadząca działalności gospodarczej, podatek dochodowy od przychodu z dyskonta?

Aktualną opinię prawną sporządzoną przez Doradcę Podatkowego, wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w tej kwestii, zawierającą odpowiedzi na powyższe pytania i pytania postawione przez Was, możecie zamówić telefonicznie lub pocztą e-mail (patrz KONTAKT), po uzgodnieniu ceny .

Jeśli potrzebujecie środków pieniężnych (gotówki) lub chcecie udostępnić innym swoje wolne środki, dzwońcie lub piszcie. Postaram się, w miarę możliwości, pośredniczyć między Wami. Zawsze możecie liczyć na drobne darmowe porady.

P.S.

Skoro to takie proste, to dlaczego z tego nie korzystać? Prawo pochodzi sprzed wojny (28 kwietnia 1936 r. Dz. U. Pierwszej R.P. Nr 37, poz. 282), obowiązuje do dziś. Jest tak napisane, by właściciel pieniędzy, zgodnie z świętym prawem własności, mógł dowolnie nimi dysponować.