Oferta | Książki

A-1. Książka "Weksel w przystępny sposób" powstała na podstawie pytań które otrzymywałem od Was przez internet i telefonicznie w ciągu ostatnich lat. Dostarczyły mi one dużo informacji na temat praktycznego zastosowania weksli oraz wskazały z jakimi zagadnieniami najczęściej macie problemy. Książka jest podzielona na 10 rozdziałów tematycznych. Wystarczy przyporządkować pytanie do jednego z nich by znaleźć odpowiedź. Nie musicie czytać całej książki aby rozwiązać swój problem. Do większości pytań dołączone są przykłady weksli i tezy Orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach wekslowych.

B-1. Weksle nie działają w próżni. Wymyślano je przez tysiąc lat, przede wszystkim do kredytowania małych firm. Na pytanie jak to zrobić i jak bezpiecznie poprowadzić firmę, nawet dużą, znajdziecie odpowiedź w książce "Szczepionka przeciw głupocie". Nie popełnia błędów ten, kto rozumie ich przyczyny. To spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne i finansowe z punktu widzenia młodej osoby, która na początku nie ma żadnego doświadczenia praktycznego.

C-1. Jeśli ktoś z Was chciałby uczyć się języka angielskiego biznesowego, to polecam trzecią książkę "A stupidity vaccine". To poprzednia książka przetłumaczona na angielski. Odpowiednie teksty można łatwo porównać.

D-1. Jak już posiądziecie podstawową wiedzę i potrzebne Wam będą większe ilości blankietów, to dobre i bez błędów "blankiety wekslowe" znajdzie pod tym symbolem.

A-1
B-1
C-1
D-1
Jan Bednarczyk - Weksel w przystępny sposób Szczepionka przeciw głupocie Szczepionka przeciw głupocie wersja angielska Weksle

SPIS TREŚCI

Słownik terminów wekslowych
Wstęp
Wprowadzenie
Krótka historia weksla i czeku
Mity wekslowe

1. Pojęcie weksla

Na jakiej podstawie wystawiamy weksle?
Jaki jest schemat obrotu wekslowego?
Skąd się wzięło słowo weksel?
Co trzeba wiedzieć, aby móc wystawiać weksle?
Co to jest weksel?
Czym jest weksel?
Co to jest weksel własny?
Co to jest weksel trasowany?
Jakie osoby występują na wekslu?
Kim są dłużnicy wekslowi?
Kim są zwrotni dłużnicy wekslowi?
Kim jest wystawca weksla własnego?
Kim jest remitent?
Kim jest trasant?
Kim jest trasat?
Kim jest akceptant?
Kim jest indosant?
Kim jest indosatariusz?
Kim jest domicyliat?
Kim jest avalista?
Czy wystawca w wekslu własnym to to samo co w trasowanym?
Kto jest prawnym posiadaczem weksla?
Gdzie wystawienie weksla ma zastosowanie?
Kiedy weksel jest nieważny?
Jeżeli weksel jest nieważny, czy straciliśmy pieniądze?
Czy weksle można wystawiać tylko na blankiecie urzędowym?
Kto może zaciągnąć zobowiązanie przez wystawienie weksla?
Jaki jest charakter zobowiązania wekslowego?
Czym jest odpowiedzialność solidarna?
Czym jest bezwarunkowy charakter weksla?
Czym jest samodzielność zobowiązania wekslowego?
Co oznacza abstrakcyjność zobowiązania wekslowego?
Co oznacza sformalizowanie dokumentu wekslowego?
Do czego używamy weksli?
Czy w razie śmierci dłużnika wekslowego weksel staje się nieważny?
Czy weksel z błędami ortograficznymi i składniowymi jest nieważny?

2. Elementy ustawowe weksla

Co to są elementy ustawowe weksla?
Kiedy weksel musi zawierać elementy ustawowe?
Jak wyglądają elementy ustawowe weksla?
W którym miejscu ma być umieszczone słowo "weksel"?
W jakim języku można napisać weksel?
Co to jest bezwarunkowe polecenie zapłaty?
Jaką formę ma bezwarunkowe polecenie zapłaty?
Jak ma być na wekslu oznaczona suma pieniężna?
Jakiego słowa należy używać: "suma" czy "kwota"?
Kim jest trasat, a kim akceptant?
Jak oznaczyć termin płatności weksla?
Jakie znaczenie ma data płatności weksla?
Czy weksel musi zawierać termin płatności?
Jak oznaczyć miejsce płatności weksla?
Jaki bank należy wpisać na wekslu?
Czy brak miejsca płatności weksla czyni go nieważnym?
Kim jest remitent?
W jaki sposób pisać daty na wekslu?
Czy brak miejsca wystawienia weksla czyni go nieważnym?
Czy jeden weksel może wystawić więcej niż jedna osoba?
Czy podpis na wekslu musi być czytelny?
W którym miejscu na wekslu ma się podpisać wystawca(y)?
Jak mają być złożone podpisy za osobę prawną?
Jak podpisać weksel jako pełnomocnik dłużnika wekslowego
Czy weksel z podrobionym podpisem jest ważny?
Czy weksel mogą podpisać razem współmałżonkowie i czy jest to korzystne?

3. Weksel kaucyjny

Czym jest weksel kaucyjny?
Jaka jest różnica między wekslem kaucyjnym a gwarancyjnym?
Jakie elementy powinien zawierać dobrze wystawiony weksel kaucyjny?
Jak uzupełnić weksel kaucyjny in blanco?
Czy do weksla kaucyjnego in blanco musi być umowa wekslowa?
Co to jest umowa wekslowa i co powinna zawierać?
Jaka jest treść przykładowej umowy wekslowej do weksla kaucyjnego in blanco?
Czy brak umowy na piśmie do weksla kaucyjnego in blanco jest też umową?
Czy weksel kaucyjny wypełniony niezgodnie z umową jest ważny?
Czy za weksel wypełniony niezgodnie z umową musimy zapłacić?
Co to jest deklaracja wekslowa?
Jaka jest treść przykładowej deklaracji wekslowej do weksla kaucyjnego in blanco?
Czy weksel kaucyjny in blanco to tylko weksel "goły"?
Czy weksel kaucyjny powinien zawierać domicyliata?
Kiedy wręczać jako kaucję rektaweksel?
Jak skutecznie zapobiec przeniesieniu weksla kaucyjnego?
Jaka jest różnica w treści między wekslem kaucyjnym a rektawekslem?
Czy można weksle kaucyjne in blanco zbywać przez indos?
Kiedy przedawnia się weksel kaucyjny?
Czy po spłacie zobowiązania należy oddać weksel kaucyjny?
Jak postąpić w przypadku odmowy zwrotu weksla kaucyjnego?
Ile weksli wziąć na zabezpieczenie?
Czy jako kaucji można używać weksle obce?
Czy przy nabyciu weksla in blanco przez indos należy żądać umowy wekslowej?
W jaki sposób księgować weksle kaucyjne?
W jaki sposób zaksięgować wypełniony weksel kaucyjny?
Jak rozpocząć dochodzenie roszczeń z weksla?
Jak dochodzić roszczeń przed sądem z wypełnionego weksla kaucyjnego?

4. Klauzule wekslowe

Co to są klauzule wekslowe?
Gdzie wpisać klauzule na wekslu?
Do czego służą klauzule wekslowe?
Jak dzielimy klauzule wekslowe?
Co to jest klauzula "bez protestu"?
Jak wpisać domicyliata na wekslu?
Jakie obowiązki ma domicyliat?
Co to jest klauzula "na zlecenie"?
Co to jest klauzula "nie na zlecenie"?
Jak wpisać zastrzeżenie oprocentowania sumy wekslowej?
Co to jest klauzula "bez obliga"?
Jak wpisać zastrzeżenie przedstawienia do przyjęcia, na wekslu?
Jak zastrzec walutę, w której weksel ma być zapłacony?
Jak zaznaczyć przeznaczenie weksla?
Co to jest "klauzula waluty"?
Co to jest "klauzula pokrycia"?
Czym są klauzule zakazane?

5. Indos (żyro)

Skąd się wzięło i co oznacza słowo indos?
Co to jest indos?
Jaka jest odpowiedzialność indosanta?
Jak wyłączyć swoją odpowiedzialność z indosu (żyra)?
Co to jest nieprzerwany ciąg indosów?
Kiedy indos jest ważny?
Czy indos można skreślić?
Czy weksel można przenieś tylko przez indos?
Czy indos może zawierać jakieś warunki?
Na kogo można indosować weksel?
Które weksle można przenosić przez indos?
Czy w indosie powinna być zawarta data i adres indosatariusza?
Gdzie napisać indos na wekslu?
Jakie są rodzaje indosów?
Co to jest indos imienny?
Co to jest indos in blanco?
Co to jest indos na okaziciela?
Co to jest indos zwrotny?
Co to jest rektaindos?
Co to jest indos poterminowy?
Co to jest indos zastawniczy?
Co to jest indos pełnomocniczy?
Czy można weksel indosować po terminie płatności?

6. Przyjęcie i wizowanie weksla

Co to jest przyjęcie weksla?
Gdzie na wekslu należy złożyć akcept i w jakiej formie?
Co się dzieje jeśli trasat odmówi akceptu?
Kto może przedstawić weksel do przyjęcia?
W jakim terminie można przedstawić weksel do przyjęcia?
Kiedy przy przyjęciu musi być umieszczona data?
Jakie są skutki przyjęcia weksla?
Kiedy akcept jest ważny?
Czy przekreślone przyjęcie jest nieważne?
Czy trasat musi przyjąć weksel?
Czy trasat może poprosić o jeden dzień na zastanowienie się?
Czy można zakazać przyjęcia weksla przed oznaczonym dniem?
Czy przyjęcie weksla można uwarunkować?
Co to jest wizowanie weksla własnego?

7. Aval (poręczenie wekslowe)

Co to jest aval?
Kto może poręczyć weksel?
Jaka jest odpowiedzialność avalisty (poręczyciela) za zapłatę sumy wekslowej?
Czy poręczyciel odpowiada całym wspólnym majątkiem?
W jakiej formie i gdzie należy złożyć poręczenie?
W jakim języku może być złożone poręczenie?
W którym miejscu na wekslu składamy poręczenie?
Czy poręczenie może być złożone na umowie wekslowej?
Jak odebrać skuteczne poręczenie na umowie wekslowej?
Czy za weksel in blanco, wypełniony nie zgodnie z umową, poręczyciel musi zapłacić?
Czy aval można ograniczyć do części sumy?
Czy aval wekslowy można ograniczyć w czasie?
Czy aval ustaje wraz ze śmiercią poręczyciela?
Kiedy zobowiązanie avalisty ustaje?
Jakie są różnice między awalem a poręczeniem?

8. Zapłata weksla (inkaso weksla)

Co to jest inkaso weksla?
Czy właściciel weksla może żądać zapłaty bez wydania weksla?
Czy bank może odmówić przyjęcia weksla do inkasa?
Czy bank może odmówić przyjęcia weksla do inkasa po terminie płatności?
Kiedy należy zlecić bankowi inkaso weksla?
Co to jest skuteczne przedstawienie weksla do zapłaty?
Kiedy weksel powinien zostać przedstawiony do zapłaty?
Co tracimy nie przedstawiając weksla we właściwym czasie do zapłaty?
Komu, kiedy, gdzie i jak należy przedstawić weksel do zapłaty?
Czy można zapłacić część sumy wekslowej?
Czy można zapłacić weksel przed terminem płatności?
Komu możemy zapłacić za weksel jako dłużnicy wekslowi?
Co zrobić w wypadku nie przedstawienia weksla do zapłaty w terminie?
Kiedy ustaje obowiązek zapłaty za weksel?
Kiedy ustaje odpowiedzialność indosanta za zapłatę weksla?
Co zrobić gdy odmówiono nam zapłaty za weksel?
Jak płacić za weksel okazowy?
Co to jest legitymacja formalna z weksla?
Czy weksel niezapłacony traci ważność?

9. Dochodzenie roszczeń z weksla

Co zrobić po nie wykupieniu weksla przez dłużnika wekslowego?
Co to jest weksel zwrotny?
Co to jest protest?
Co to jest notyfikacja?
Od jakiej daty roszczenia z weksla się przedawniają?
W jakim czasie roszczenia z weksla się przedawniają?
Co to jest zwrotne poszukiwanie?
Kiedy traci się prawo do zwrotnego poszukiwania?
W jakim postępowaniu rozpatruje się pozew z weksla?
Jakie zarzuty można postawić przy odmowie zapłaty weksla?
Co zrobić gdy weksel zginął lub uległ zniszczeniu?
Jak długo można skutecznie dochodzić roszczeń z weksla?
Jak dochodzić należności od dłużników w postępowaniu gospodarczym z weksla?
Jak mają rozliczyć się między sobą współzobowiązani?

10. Zastosowanie weksla

Jakie są najczęstsze nieporozumienia we współpracy z bankami?
Jak uzyskać kredyt za 2% w skali roku?
Jak zapłacić wekslem za zobowiązania firmy?
Co to jest pakietowanie weksli?
Ile jest rodzajów weksli?
Co to jest weksel zupełny?
Co to jest weksel niezupełny (in blanco)?
Co to jest weksel płatniczy?
Co to jest weksel kaucyjny?
Co to jest weksel inwestycyjny?
Co to jest weksel indosowany?
Co to jest weksel domicylowany?
Co to jest rektaweksel?
Co to jest weksel datowany?
Co to jest weksel okazowy?
Co to jest weksel krótki?
Co to jest weksel długi?
Co to jest weksel nasz?
Co to jest weksel obcy?
Co to jest przedłużka?
Co to jest weksel goły?
Co to jest weksel suchy lub sola weksel?
Co to jest weksel hipoteczny?
Czy na wekslu trzeba napisać nr faktury, za którą się zapłaciło?
Jak osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, powinna wystawić weksel?
Jak wpisać na wekslu osobę fizyczną, prowadzącą firmę, jako remitenta?
Jak wpisać na wekslu osobę fizyczną, prowadzącą firmę, jako indosanta?
Czy spółka cywilna może wystawić weksel?
Jak spółka cywilna powinna wystawić weksel?
Czy można wystawić weksel na spółkę cywilną (czy może być remitentem)?
Czy spółka cywilna może indosować weksle?
Jak poręczyć za współmałżonka będącego w spółce cywilnej?
Jak zabezpieczyć pożyczkę przez zakup weksla?
Jak pożyczać i inwestować za pomocą weksli?
W jakiej sytuacji żądać wystawienia weksli okazowych?
Jak zaksięgować weksle?
Co to jest wyprzedzenie wekslowe?
Co to jest dyskonto?
Kto ponosi koszty dyskonta?
Co to jest redyskonto?
Co można zrobić gdy dłużnik wekslowy ogłasza upadłość lub wchodzi w układ?
Co można zrobić gdy indosant ogłasza upadłość lub wchodzi w układ?
Jak zgłosić weksel do układu lub upadłości?

Literatura
Prawo Wekslowe