Oferta | Prezentacja

Prezentacja multimedialna w technologii Flash jest graficznym i animacyjnym uzupełnieniem książki. We wstępie omówione zostały podstawy i historia papierów wartościowych. Prezentacja zawiera również wyjaśnienia pojęć wekslowych, przykłady wypełniania weksli, opisy i graficzne przedstawienie elementów ustawowych weksli, możliwe zastosowania weksli oraz wiele innych przydatnych informacji. Rozdziały są przypisane do odpowiednich rozdziałów w książce.

Weksel w obrocie gospodarczym

PEŁNY OPIS PRODUKTU

Tytuł: Weksel w obrocie gospodarczym
Autor: Jan Bednarczyk
Technolgia: Flash
Nośnik: Płyta CD
Wymagania: Komputer PC z odtwarzaczem CD. Prezentacja uruchamia się bezpośrednio z płyty CD,
nie instaluje się a dysku twardym.